gustavslund.hsbbrfwebb.se|gustavslund@hsbbrfwebb.se

Information från styrelsen gällande uthyrning av parkeringsrutor samt staketbyggen

2018-06-09

Hyra av extra parkeringsplats
Styrelsen har efter flera förfrågningar från föreningens medlemmar, beslutat att erbjuda möjlighet till att hyra fler parkeringsplatser. Vi har sett över parkeringsytorna och beslutat att hyra ut ett antal parkeringsrutor.
Detta innebär att föreningen minskar antalet besöksparkeringar i området. Orsaken till detta är att medlemmar idag nyttjar besöksparkeringar, vilket är felaktigt då alla har egna tilldelade parkeringar.
Styrelsen finns för föreningens medlemmar och därför försöker vi ständigt arbeta efter att göra det så bra som möjligt och samtidigt så billigt som möjligt. Styrelsen arbetar efter likhetsprincipen, och därför är det viktigt att det verkligen blir lika för alla.
Styrelsen har kommit fram till följande:
– 7 stycken gästparkeringar + 1 el-parkering kommer erbjudas till medlemmarna att hyra.
– De sju parkeringsrutorna finns på parkering 1 (vid enplans radhusen) medan el-parkeringen finns på parkering 2 (vid 1,5-plans radhusen).
– Hyra för extra parkeringsruta är 300 kr.
– Om efterfrågan överträffar utbud får vi se om vi kan erbjuda fler av gästparkeringarna.
– Styrelsen har fått förfrågningar om att medlemmar önskar byta parkeringsruta. Styrelsen arbetar enligt likhetsprincipen. Därför finns inte möjligheten att byta parkeringar. Är det någon som önskar sig en annan parkeringsruta så får man hyra en för en extra peng
– Inga undantag gäller
– Ett avtal med ett parkeringsbolag tecknas, i detta fall med Q-park. Detta innebär att de boende som ställer sig på Besökande platser, riskerar att bötfällas.
– ” Först till kvarn” är det som gäller. Denna information delas ut till alla medlemmar samtidigt.
Kontaktperson vid uthyrning:
Mohammed Abdulrahman
0704-79 53 72
mohammed.abdulrahman@live.com

 
Staket och olovligt bygge
Styrelsen får många frågor från boende om vad som gäller om man vill bygga staket.
Följande gäller: Maxhöjden är 120 cm från lägsta marknivå(yta) och det får vara tätt. En pergola/spaljé får vara 180 cm och då gäller 80 % luft och 20 % trä.
Ett staket på mer än 120 cm är bygglovspliktigt och styrelsen måste godkänna det. Det är inte ok att bygga högre, gör man det ändå så kan det medföra både straffavgifter och att man måste sänka/riva staketet.
Styrelsen har fått påbackning från kommunen om att våra staket är för höga. Därför kommer styrelsen i första skedet att gå runt och mäta alla staket. De som har för högt staket, kommer att informeras om detta och krav på sig att åtgärda detta omgående. Om föreningen får vite, kommer detta att debiteras enskild bostadsrättshavare.
 
Med vänlig hälsning Styrelsen
2018-05-18

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email