gustavslund.hsbbrfwebb.se|gustavslund@hsbbrfwebb.se
Här ska vi trivas2020-08-28T10:41:59+02:00

Om alla tar ett gemensamt ansvar för att vara medlem i bostadsrättsföreningen som vi äger tillsammans, blir det trivsamt för alla. Dessutom är det till och med så att den som allvarligt bryter mot regler, stadgar och bostadsrättslagen kan få sin bostadsrätt förverkad.

Tänk på att:

 • Betala månadsavgiften i tid, du kan välja att betala med autogiro eller e-faktura
 • Din granne kanske går upp tidigt, så håll volymen nere mellan kl 22-07
 • Hålla god ordning utanför ditt hus och på uteplatsen
 • Parkera bilen på avsedd plats, din parkering är numrerad med din adress
 • Handikapp-parkeringarna får endast användas av dem som innehar ett parkeringstillstånd
 • Sortera avfall enligt anvisningar
 • Transportera grovsopor till NSRs återvinningscentral
 • Inte rasta hundar på föreningens mark
 • Ibland blåser det; kom ihåg att förankra möbler och annat på uteplatserna
 • Du får ha en inneboende utan tillstånd från styrelsen, men du måste ha tillstånd från styrelsen för att hyra ut i andra hand

Vad får jag göra i min bostad?

Du behöver inte styrelsens tillstånd för att:

 • Byta golv
 • Byta innerdörrar
 • Byta lås i ytterdörr
 • Renovera kök och badrum
 • Ta bort en icke bärande innervägg
 • Isolera förrådet

Du behöver styrelsens tillstånd för att:

 • Montera parabolantenn
 • Montera markis
 • Sätta upp insynsskydd/pergola på terrassen som är monterad i fasaden
 • Göra ingrepp i fasaden
 • Förändra avlopp, till exempel flytta golvbrunn i badrum
 • Göra förändringar i bärande väggar
 • Sätta upp staket som är över 120 cm högt

I din bopärm finner du mer information om underhållsansvar och vad du som bostadsrättshavare har rätt att förändra i lägenheten.

Gällande tillbyggnader: Din tomt är upplåten med bostadsrätt, men är inte en egen fastighet. Bostadsrättsföreningen består av två fastigheter och din bostadsrätt är en del av en av de fastigheterna. Bostadsrättsföreningen är även klassad som ett flerfamiljshus. På grund av detta gäller inte kommunens regler för till exempel möjligheten att bygga friggebod, attefallshus el liknade. (Uterum ingår också i de begreppen). Det är med andra ord inte möjligt att uppföra ytterligare en byggnad på din tomt. Med byggnad räknas allt som har tak, så även uterum och cykelförråd omfattas av detta.

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email