Efter en härlig och lång sommar börjar det nu bli höst ute.
Inför den kommande vintern vill vi informera och påminna alla våra boende om följande:
 
 
Ventilationen
Det kommer larm om filterbyte på er fjärrkontroll till fläkten. Intervallet är inställt på 12 månader och alla borde ha fått detta larm med hänsyn till att husen nu är över ett år.
Tänk på att byta filter så att anläggningen fungerar optimalt.
Fläkten heter Östberg Heru 70 / 100 T och filter finns att beställa på nätet. Observera att det krävs originalfilter från fabrikant för att garantin på aggregatet skall gälla.
 
Löv och annat skräp  
Det är bra om alla ser till att det inte ligger löv och annat skräp mot/upp på träfasaden.
Det är föreningens ansvar att underhålla fasaderna men det är viktigt att vi alla gemensamt sköter detta så att inte livslängden på nedersta brädorna förkortas på grund av att de suger fukt från löv och annat som ligger där.
 
Fogsand
Det är klokt att fylla i med fogsand mellan sina stenplattor utomhus med jämna mellanrum.
Det gör att plattorna ligger stabilare och framtida underhåll minskar.
 
Bokhäckar
Bokhäckarna kommer att klippas när de nått sin ”fulla höjd” på ca 1 meters höjd, för att få en genomgående stam.
Gällande döda häckplantor väntar vi in tidpunkt från Peab för utbyte av dessa.
 
Vattenutkastare
Inför vintern är det viktigt att man stänger av vattnet och kopplar bort slang samt dess anslutning så att vattenutkastaren kan släppa ut kvarvarande vatten (självdränerande). Det gör den frostsäker.
Annars finns det risk att den fryser sönder och leder till vattenskador.

 
 
 
 
 
Har ni frågor kring detta så är ni välkomna att höra av er.
 
Golvbrunnar
För att förhindra stopp eller odör ska golvbrunnar regelbundet rengöras. Ta ur vattenlåsinsatsen och rengör den. Vid montering är det viktigt att insatsen blir helt nertryckt i brunnen.
Vid rengöring får endast godkända medel användas som t.ex. diskmedel. Medel typ kaustiksoda får under inga omständigheter användas.
Tänk även på hur viktigt det är att ta av och rengöra vattenlåsen under tvättställ och köksvasken.
 
Tvättmaskinsavlopp
För att förhindra stopp eller odör ska även avlopp regelbundet rengöras.
Skruva loss spillmuffen från väggen. Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del, med händerna. OBS! Det nya raka vattenlåset har en integrerad packning i dykröret. Alltså det finns ingen lös packning! Gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dykrör. Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt (samt alla lösa delar)
(Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna) Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg) Testa att produkten är tät!
 
Avstängningsventiler
På växlarenheten finns avstängningsventiler till vatten installerade. Tänk på att manövrera dessa varje år, för att undvika att de fastnar och därmed inte kan manövreras vid eventuellt läckage.
 
 
Med vänlig hälsning Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email